อุปลักษณ์กับการออกแบบ

ฟัง Michael Hendrix จากบริษัทออกแบบ IDEO เล่าเรื่องว่าด้วย “อุปลักษณ์” (metaphor) กับการออกแบบ ทำไมเราถึงชอบการออกแบบของของบางชิ้น แต่ไม่ชอบชิ้นอื่น

How Metaphors Make Us Love Some Designs and Not Others

(คลิป 9 นาที ถ้าฟังไม่ทัน กดดูซับได้ – เป็นซับที่ยูทูบสร้างให้อัตโนมัติ อาจจะไม่เป๊ะทุกคำ)

metaphor ในที่นี้ คือ conceptual metaphor (อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์) ซึ่งเสนอไว้ในหนังสือชื่อ Metaphors We Live By โดย George Lakoff และ Mark Johnson ซึ่งข้อเสนอโดยพื้นฐานที่สุดคือ คนเราคิดด้วยอุปลักษณ์ เราเข้าใจสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักมากก่อนบนฐานของสิ่งเรารู้จักอยู่แล้ว (เปรียบเทียบสิ่งใหม่กับสิ่งเก่า)

ตอนจบเขาพูดถึงความน่าเชื่อถือของฟอนต์ด้วย

Advertisements