สวัสดี, ชาวโลก

บล็อกสำหรับวิชา “สัมมนาทางมานุษยวิทยา” ภาคการศึกษา 2/2559 ซึ่งในภาคการศึกษานี้ เราจะคุยกันเรื่องสื่อดิจิทัลและวัฒนธรรมดิจิทัลเป็นหลัก

ตั้งใจจะใช้บล็อกนี้เรียนไปพร้อมๆ กับนักศึกษาทุกท่าน ยังไม่รู้จะโพสต์อะไร

ไปดู รายละเอียดวิชา และ เอกสารประกอบการสัมมนาในแต่ละสัปดาห์ ก่อนละกัน

อ้อ พวกงานสัมมนานอกชั้นเรียน ใครรู้ว่ามีที่ไหนน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเรียน ก็โพสต์ไว้ในกรุ๊ปเฟซได้นะ

Advertisements